De Krul

De Krul
De Krul
De Krul

Kunstenaar: Maarten de Reus
Straatnaam: Voorberghlaan
  Woudhoek
Materiaal: RVS
Jaar van plaatsing: 2019

Omschrijving:

voorgeschiedenis

Wat een kunstfietsroute met de cultuurscout al niet te weeg kan brengen. Direct was de wens daar om ook hier in Woudhoek kunst neer te zetten en werd een werkgroepje gevormd. Ondersteund door de wijkregisseur en cultuurscout werden bijeenkomsten belegd. De Advies Commissie Beeldende Kunst link van de gemeente begeleidde het proces. Wensen werden kenbaar gemaakt en werk van tien kunstenaars (op papier) bekeken. Drie daarvan werden geselecteerd om een schetsontwerp maken. Die werden besproken en de voorkeur ging uit naar De Krul van Maarten de Reus. De bewoners zaten met hun neus bovenop het hele proces. De Reus besprak alle ‘keuzemomenten’ met de groep die ook deze locatie met de mooie zichtlijnen had uitgekozen. Het is bijzonder als kunst in de wijk een initiatief is van bewoners. ‘Dat lijkt op zich niet zo spectaculair, maar het  is toevallig wel wat een stukje stad een échte plek maakt. Een gevoel van thuis zijn, een gemeenschap te vormen met zijn allen’, aldus de kunstenaar. Dat was ook het belangrijkste uitgangspunt voor dit beeld, een welverdiende accolade voor de wijk.

kunstenaar

Voor Maarten de Reus is ruimtelijkheid de belangrijkste component in zijn werk. De laatste jaren maakt hij vooral werk in de openbare ruimte, zie de indrukwekkende lijst op zijn website. Al van meet af aan, in fotografie en het galerie-werk dat hij maakte, waren de verhoudingen in de ruimte belangrijk. Met recht kun je De Reus een omgevingskunstenaar noemen. Het gaat hem om bewustwording van ruimte. De waarneming van ruimte en object zijn even belangrijk: ‘objecten kunnen de ruimte rond hen activeren’.  De Reus is beeldhouwer, daarnaast ook docent verbonden aan de Rietveld Academie in Amsterdam en geeft gastlessen aan academies in binnen en -buitenland.

www.maartendereus.nl

kunstwerk

Hier, waar meerdere wegen samenkomen, de tram rijdt, een fietspad ligt, met de A4 op de achtergrond, staat De Krul als een bekroning op de wijk en haar bewoners. De Krul is gebaseerd op de gulden snede. Dit is de perfecte verhouding die bijna overal terug te vinden is, in de natuur, architectuur, schilderijen en het menselijk lichaam. De Reus ging al schetsend op zoek naar een krul die fier en stoer is,  die goed op zichzelf kan staan. Dat leidde tot een vorm met drie krullen. De potloodschets van de basisvorm werd in de computer gezet. Deze rekende diverse modellen door. Er werden steeds weer andere gulden sneden op los gelaten die uiteindelijk gezamenlijk de vorm bepaalden. Dit moest verder uitgewerkt worden tot een ruimtelijke sculptuur. Ook dat gebeurde met de computer. De vorm kreeg dikte en werd een krul die om zichzelf heen gekruld is langs de verticale as. Door het transparante lijnenspel wordt het beeld sterk ruimtelijk. Het beeld is uitgevoerd in staal en de poedercoating er over is geen botenlak, maar een verf uit de weg- en waterbouw waar aluminiumdeeltjes in zitten. Daardoor wordt het licht beter gevangen. Dit geeft weer extra dimensie als de zon er van verschillende kanten op schijnt. De sokkel tilt het beeld boven het maaiveld uit. De Krul komt je tegemoet als je naar de wijk toe rijdt en andersom als je deze weer verlaat. De bewoners van Woudhoek zijn er erg blij mee.

De Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam (ACBK) is door het college van Burgemeester en Wethouders ingesteld. De commissie adviseert het college over de uitvoering van het beeldend kunstbeleid van de gemeente. Zij adviseert het college ook over de werkwijze bij een kunstopdracht. De commissie is een onafhankelijk adviesorgaan. Die onafhankelijkheid is de belangrijkste reden voor het in het leven roepen van een adviescommissie. Het is niet gebruikelijk voor de politiek om een mening te hebben over (de kwaliteit van) beeldende kunst. De ACBK bestaat uit drie leden die via een reguliere sollicitatieprocedure door het college voor maximaal zes jaar worden benoemd. De leden zijn dikwijls zelf kunstenaar en hebben ervaring met  trajecten om kunst in de openbare ruimte te realiseren. De ACBK wordt ondersteund door een secretaris die in dienst is bij de gemeente Schiedam.

Plattegrond: