Daar is de lucht

Daar is de lucht
Daar is de lucht
Daar is de lucht

Kunstenaar: Milou van Ham
Straatnaam: Hoogaars
  Woudhoek
Materiaal: Staal
Jaar van plaatsing: 2016

Omschrijving:

voorgeschiedenis

Zoals het bijna alle wijken in Schiedam noord vergaat, moest ook de botenbuurt opgehoogd worden. Dat is altijd een langdurig en ingrijpend proces. De bewoners vonden dan ook dat als sluitstuk wel een kunstwerk aan de wijk toegevoegd mocht worden. Daar is de gemeente Schiedam gevoelig voor als er draagvlak is. En dat was er. Een actieve kunstwerkgroep heeft samen met de cultuurscouts en de Adviescommissie Beeldende Kunst van de gemeente voor elkaar gekregen dat er een kunstwerk kwam. Aanvankelijk was er een lijst van tien kunstenaars waaruit men kon kiezen. Daarvan bleven er drie over die een voorstel mochten maken. Wat gaf de werkgroep de kunstenaars mee? Men wilde graag een ontmoetingspunt, centraal gelegen in de wijk dat een makkelijk herkenningspunt zou zijn. En er moesten elementen die met boten en de landelijke ligging van de buurt te maken hebben in het werk terugkomen. Uit de voorstellen van drie kunstenaars werd voor dat van Milou van Ham gekozen.

kunstenaar en dichter

Het werk van Milou van Ham heeft altijd met  mensen te maken, in ieder geval met wat er tussen mensen is. Verbinding, communicatie en interactie zijn dan ook belangrijke ‘ingrediënten’ bij het tot stand komen van haar kunst. Dit is vooral locatiegebonden werk in de openbare ruimte. Wat vorm en inhoud betreft ontstaat er een relatie met de plek en de mensen die er gebruik van maken. Taal en vorm zijn dominant. Taal speelt trouwens altijd een rol in het werk van Van Ham en zij werkte eerder samen met dichter Tsaed Bruinja, dichter des vaderlands 2019-2021. Van Ham verzamelt woorden en groepen woorden die bij een specifieke plek passen en Bruinja maakt hiermee een gedicht.

www.milouvanham.com

kunstwerk

 De plek hier is een beetje als een dorpsbrink, met een veel gebruikt fietspad erdoorheen, een open ontmoetingspunt. De poëtische titel van het beeld ‘Daar is de lucht’ vertelt het verhaal van de wijk. Je ziet letters en objecten. Het geheel is opgebouwd uit plusjes, puntjes van plusjes, soms met een vullend vierkant. Deze volgen een vast patroon. Op die manier bepaalt taal de vorm en geeft samen met de windrichtingen aan dit het beeld een boomstructuur. Het alfabet is speciaal voor dit kunstwerk ontworpen. De windwijzer in de top van de boom geeft de windrichting aan. In de vier windrichtingen daaronder zijn deze grote woordcombinaties, in kapitalen, te lezen:
KRUIS ROND | MEER AF LEG AAN | LEEG JE RUIM | STEEK VAN WAL
DROMENTELER | HEMELVERSPELER | WOLKENVERDELER | GOLVENSTRELER

Een gedicht dat Tsead Bruinja nog had liggen, paste heel goed bij deze ‘boom’.  Hiermee maakte hij een nieuw gedicht. (zie hieronder) Je ziet lange en korte woorden die te maken hebben met de identiteit van de wijk, in tekst en objecten. Met elementen van boten, natuur en de voor deze omgeving kenmerkende paddentrek toe. Van Ham ontwierp ook de vijf krukjes die rond het kunstwerk staan, die ook naar de paddentrek verwijzen.

 het gedicht

er zit
een ballon in je hoofd
helium in je hart
je voeten zijn vol met zand
je stijgt op en geniet
van het uitzicht
je daalt en kust
met je tenen
even de grond

je trekt
een veter uit
iemands schoen
laat hem vallen
op het kalme gras
sluit je ogen en zegt
met een gulle glimlach
dit is de handleiding
daar is de lucht

De Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam (ACBK) is door het college van Burgemeester en Wethouders ingesteld. De commissie adviseert het college over de uitvoering van het beeldend kunstbeleid van de gemeente. Zij adviseert het college ook over de werkwijze bij een kunstopdracht. De commissie is een onafhankelijk adviesorgaan. Die onafhankelijkheid is de belangrijkste reden voor het in het leven roepen van een adviescommissie. Het is niet gebruikelijk voor de politiek om een mening te hebben over (de kwaliteit van) beeldende kunst. De ACBK bestaat uit drie leden die via een reguliere sollicitatieprocedure door het college voor maximaal zes jaar worden benoemd. De leden zijn dikwijls zelf kunstenaar en hebben ervaring met  trajecten om kunst in de openbare ruimte te realiseren. De ACBK wordt ondersteund door een secretaris die in dienst is bij de gemeente Schiedam.

Plattegrond: