Dirigent

Dirigent
Dirigent

Kunstenaar: Guido Jozef Marie Geelen (1961 - ) Meer informatie
Straatnaam: Johan Strausplein
  Groenoord
Materiaal: Beton, Brons gepatineerd
Jaar van plaatsing: 2019

Omschrijving:

voorgeschiedenis

Het was een tijd van afzien voor de bewoners van het Johann Straussplein en omgeving. De wijk, de componistenbuurt, ging op de schop en zoiets heeft letterlijk nogal wat voeten in de aarde. Toen het karwei geklaard was, had de wijk weer een mooi aanzien en de bewoners zagen daarbij graag kunst als ‘kers op de taart’. Dat vond de gemeente Schiedam ook en samen met bewoners, en Adviescommisse Beeldende Kunst link van de gemeente werd een traject ingegaan om een beeld in de wijk te realiseren. Dat begon met een lijst van tien kunstenaars. De keuze viel op Guido Geelen.

 

kunstenaar

Guido Geelen werd aanvankelijk vooral bekend met zijn keramische werken waarbij hij naast traditionele ook industriële technieken met klei toepaste. Hij kreeg meerdere prijzen, waaronder de Dr. A.H. Heinekenprijs  ‘voor zijn onorthodoxe wijze waarop hij de toepassing van het traditionele materiaal klei een vernieuwende impuls heeft gegeven’. Inmiddels werkt hij sinds 1998 in brons en aluminium en zijn er veel beelden van hem in de openbare ruimte te vinden, waaronder  ‘Uithangborden’ (Tussen de bogen, Amsterdam) uit 1998 tot de sleutelwerken van kunst in de openbare ruimte hoort. https://www.sleutelwerken.nl/kunstwerken/uithangborden

Zijn werk staat nooit op zich, is geen toevoeging zonder betekenis aan de omgeving, maar ontstaat in samenspel en relatie daarmee. Het stedenbouwkundige landschap, de bebouwde omgeving, de materialen waaruit die bestaat, de zichtlijnen en de lichtval, alles speelt een rol. Ook laat hij graag het maakproces zien. Vandaar de toevoeging van gietkanalen aan veel van zijn bronzen beelden.

www.guidogeelen.com

 

kunstwerk

Guido Geelen maakte een grondige studie van de locatie en de omgeving voor deze opdracht. Hij stelde zich de vraag: hoe maak je muziek zichtbaar? In de componistenbuurt ontbrak de dirigent. Een dirigent verbindt de musici, de instrumenten en de toehoorders. Ook op deze plek gaat dat op, in het samenspel met de bewoners. Alles speelt een rol, de verhoudingen, de maat, de omgeving. De bomen zijn hier de muzikanten of het koor, de flats de tribune en de passanten het publiek. Je ziet hier een levensgrote leden pop, zonder sekse, man noch vrouw, van alle franje ontdaan. Iedereen kan er een componist, dirigent of iets van zichzelf op projecteren. Het materiaal van het beeld is gegoten brons en geplaatst op een sokkel krijgt het een klassieke uitstraling. De gietkanalen, die er als tralies omheen zitten, noodzakelijk om het brons te laten stromen bij het gieten, heeft Geelen er bewust aan laten zitten. Ze horen bij het maakproces en verstevigen het beeld ook. De grijs betonnen sokkel, past bij de bestrating en de herinrichting. Het beeld staat centraal en versterkt de symmetrie van het plein. Het is hier een fijne plek geworden.

NB in link muziek Johann Strauss

 

 Tekst Link:

De Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam (ACBK) is door het college van Burgemeester en Wethouders ingesteld. De commissie adviseert het college over de uitvoering van het beeldend kunstbeleid van de gemeente. Zij adviseert het college ook over de werkwijze bij een kunstopdracht. De commissie is een onafhankelijk adviesorgaan. Die onafhankelijkheid is de belangrijkste reden voor het in het leven roepen van een adviescommissie. Het is niet gebruikelijk voor de politiek om een mening te hebben over (de kwaliteit van) beeldende kunst. De ACBK bestaat uit drie leden die via een reguliere sollicitatieprocedure door het college voor maximaal zes jaar worden benoemd. De leden zijn dikwijls zelf kunstenaar en hebben ervaring met  trajecten om kunst in de openbare ruimte te realiseren. De ACBK wordt ondersteund door een secretaris die in dienst is bij de gemeente Schiedam.

Plattegrond: